Boots

Hovsko , gråt luftkammer (par), med flankebeskyttelse

1.995,- dkk

// // <![CDATA[
function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}}function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i

Hovsko komplet inkl. standard pumpe, sort (par), med flankebeskyttelse (ikke lagervare)